EkumenickýJeremiáš11,13

Jeremiáš 11:13

Koľko je tvojich miest, toľko je tvojich bohov, Júda, a koľko je ulíc v Jeruzaleme, toľko ol­tárov ste po­stavili Haneb­nos­ti, ol­tárov na pálenie kadid­la Baálovi.


Verš v kontexte

12 Jud­ské mes­tá a obyvatelia pôj­du a budú volať o pomoc bohov, ktorým pálili kadid­lo; tí ich však v čase nešťas­tia nezach­ránia. 13 Koľko je tvojich miest, toľko je tvojich bohov, Júda, a koľko je ulíc v Jeruzaleme, toľko ol­tárov ste po­stavili Haneb­nos­ti, ol­tárov na pálenie kadid­la Baálovi. 14 Ty však ne­pros za ten­to ľud, ne­pred­kladaj zaň pros­bu ani mod­lit­bu, lebo keď budú ku mne volať vo svojom nešťas­tí, ne­vypočujem ich.

späť na Jeremiáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

13 Lebo koľko je tvojich miest, toľko je tvojich bohov, ó, Júda, a koľko je ulíc v Jeruzaleme, toľko ste na­staväli haneb­nos­ti ol­tárov, ol­tárov kadiť Bálovi!

Evanjelický

13 Veď koľko je tvojich miest, toľko je tvojich bohov, Júda, a koľko je ulíc v Jeruzaleme, toľko ol­tárov ste na­stavali božs­tvu han­by, ol­tárov na kadenie Baalovi.

Ekumenický

13 Koľko je tvojich miest, toľko je tvojich bohov, Júda, a koľko je ulíc v Jeruzaleme, toľko ol­tárov ste po­stavili Haneb­nos­ti, ol­tárov na pálenie kadid­la Baálovi.

Bible21

13 Máš pře­ce to­lik bo­hů, Judo – jedno­ho boha na každé město! A ko­lik je ulic v Je­ruzalémě, to­lik ol­tářů jste po­stavi­li Hanbě, ol­tářů k pálení ka­di­dla Baalovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček