EkumenickýJán7,39

Ján 7:39

Evanjelium podľa Jána

To po­vedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch totiž ešte nebol, lebo Ježiš ešte nebol os­lávený.


Verš v kontexte

38 kto verí vo mňa. Ako hovorí Pís­mo: Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnút­ra. 39 To po­vedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch totiž ešte nebol, lebo Ježiš ešte nebol os­lávený. 40 Nie­ktorí zo zá­stupu, čo počuli tieto slová, po­vedali: Je to na­ozaj prorok.

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

39 Ale to po­vedal o S­vätom Duchu, ktorého mali do­stať uverivší v neho. Lebo ešte nebolo Svätého Ducha, pre­tože Ježiš ešte nebol os­lávený.

Evanjelický

39 A to po­vedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo uverili v Neho; Duch [Svätý] totiž ešte nebol (daný), pre­tože Ježiš nebol ešte os­lávený.

Ekumenický

39 To po­vedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch totiž ešte nebol, lebo Ježiš ešte nebol os­lávený.

Bible21

39 (A to ře­kl o Du­chu, kterého mě­li při­jmout věřící v něho; ne­boť Duch ještě ne­byl dán, pro­tože Ježíš ještě ne­byl osla­ven.)

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček