EkumenickýJán7,38

Ján 7:38

Evanjelium podľa Jána

kto verí vo mňa. Ako hovorí Pís­mo: Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnút­ra.


Verš v kontexte

37 Po­sled­ný veľký deň sviat­kov Ježiš vstal a zvolal: Ak je nie­kto smäd­ný, nech príde ku mne a nech sa na­pije ten, 38 kto verí vo mňa. Ako hovorí Pís­mo: Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnút­ra. 39 To po­vedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch totiž ešte nebol, lebo Ježiš ešte nebol os­lávený.

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

38 Kto verí vo mňa, jako hovorí Pís­mo, rieky živej vody po­tečú z jeho vnút­ra.

Evanjelický

38 Ako Pís­mo hovorí: Rieky živej vody po­tečú z vnút­ra toho, kto verí vo mňa.

Ekumenický

38 kto verí vo mňa. Ako hovorí Pís­mo: Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnút­ra.

Bible21

38 Kdo věří ve mne, z jeho nit­ra po­tečou ře­ky živé vo­dy, jak praví Písmo.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček