EkumenickýJán7,40

Ján 7:40

Evanjelium podľa Jána

Nie­ktorí zo zá­stupu, čo počuli tieto slová, po­vedali: Je to na­ozaj prorok.


Verš v kontexte

39 To po­vedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch totiž ešte nebol, lebo Ježiš ešte nebol os­lávený. 40 Nie­ktorí zo zá­stupu, čo počuli tieto slová, po­vedali: Je to na­ozaj prorok. 41 Iní tvr­dili: Je to Mesiáš! Ďalší však na­mietali: Vari Mesiáš príde z Galiley?

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

40 Vtedy mnohí zo zá­stupu počujúc to slovo hovorili: Toto je vprav­de ten prorok.

Evanjelický

40 A nie­ktorí zo zá­stupu, čo počuli tieto slová, vraveli: To je Kris­tus!

Ekumenický

40 Nie­ktorí zo zá­stupu, čo počuli tieto slová, po­vedali: Je to na­ozaj prorok.

Bible21

40 Jakmi­le to us­lyše­li, mno­zí v zástu­pu říka­li: „Je to oprav­du ten Prorok.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček