EkumenickýJán7,37

Ján 7:37

Evanjelium podľa Jána

Po­sled­ný veľký deň sviat­kov Ježiš vstal a zvolal: Ak je nie­kto smäd­ný, nech príde ku mne a nech sa na­pije ten,


Verš v kontexte

36 Čo je to za reč, ktorú po­vedal: Budete ma hľadať, a nenáj­dete ma; kde som ja, ta vy prísť ne­môžete? 37 Po­sled­ný veľký deň sviat­kov Ježiš vstal a zvolal: Ak je nie­kto smäd­ný, nech príde ku mne a nech sa na­pije ten, 38 kto verí vo mňa. Ako hovorí Pís­mo: Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnút­ra.

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

37 Po­tom v po­sled­ný, v ten veliký deň sviat­ku stál Ježiš a volal: Ak nie­kto žíz­ní, nech prijde ku mne a pije!

Evanjelický

37 V po­sled­ný veľký deň sláv­nos­tí stál Ježiš a volal: Ak nie­kto žíz­ni, nech príde ku mne a na­pije sa.

Ekumenický

37 Po­sled­ný veľký deň sviat­kov Ježiš vstal a zvolal: Ak je nie­kto smäd­ný, nech príde ku mne a nech sa na­pije ten,

Bible21

37 V po­slední den, když svá­tek vr­cho­lil, Ježíš vstal a zvo­lal: „Kdo má žízeň, po­jď ke mně a pij!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček