EvanjelickýJán7,37

Ján 7:37

Evanjelium podľa Jána

V po­sled­ný veľký deň sláv­nos­tí stál Ježiš a volal: Ak nie­kto žíz­ni, nech príde ku mne a na­pije sa.


Verš v kontexte

36 Čo je to za reč, ktorú po­vedal: Budete ma hľadať, a nenáj­dete ma, a kde som ja, tam vy ne­môžete prísť? 37 V po­sled­ný veľký deň sláv­nos­tí stál Ježiš a volal: Ak nie­kto žíz­ni, nech príde ku mne a na­pije sa. 38 Ako Pís­mo hovorí: Rieky živej vody po­tečú z vnút­ra toho, kto verí vo mňa.

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

37 Po­tom v po­sled­ný, v ten veliký deň sviat­ku stál Ježiš a volal: Ak nie­kto žíz­ní, nech prijde ku mne a pije!

Evanjelický

37 V po­sled­ný veľký deň sláv­nos­tí stál Ježiš a volal: Ak nie­kto žíz­ni, nech príde ku mne a na­pije sa.

Ekumenický

37 Po­sled­ný veľký deň sviat­kov Ježiš vstal a zvolal: Ak je nie­kto smäd­ný, nech príde ku mne a nech sa na­pije ten,

Bible21

37 V po­slední den, když svá­tek vr­cho­lil, Ježíš vstal a zvo­lal: „Kdo má žízeň, po­jď ke mně a pij!