EkumenickýJán7,36

Ján 7:36

Evanjelium podľa Jána

Čo je to za reč, ktorú po­vedal: Budete ma hľadať, a nenáj­dete ma; kde som ja, ta vy prísť ne­môžete?


Verš v kontexte

35 Vtedy si Židia medzi sebou hovorili: Kam chce odísť, že ho nenáj­deme? Chce ísť azda do gréc­kej dias­póry a učiť Grékov? 36 Čo je to za reč, ktorú po­vedal: Budete ma hľadať, a nenáj­dete ma; kde som ja, ta vy prísť ne­môžete? 37 Po­sled­ný veľký deň sviat­kov Ježiš vstal a zvolal: Ak je nie­kto smäd­ný, nech príde ku mne a nech sa na­pije ten,

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

36 Aké je to slovo, ktoré po­vedal, budete ma v­raj hľadať a nenaj­dete ma, a že ta, kde som ja, vy ne­môžete prij­sť?

Evanjelický

36 Čo je to za reč, ktorú po­vedal: Budete ma hľadať, a nenáj­dete ma, a kde som ja, tam vy ne­môžete prísť?

Ekumenický

36 Čo je to za reč, ktorú po­vedal: Budete ma hľadať, a nenáj­dete ma; kde som ja, ta vy prísť ne­môžete?

Bible21

36 Co tím mys­lel, když ře­kl: ‚Bu­dete mě hledat, ale nena­jdete. Tam, kde jsem, se nedostanete‘?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček