EkumenickýJán20,31

Ján 20:31

Evanjelium podľa Jána

No tieto sú za­písané pre­to, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.


Verš v kontexte

29 Ježiš mu po­vedal: Uveril si, pre­tože si ma videl. Blaho­slavení, ktorí ne­videli, a uverili. 30 Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú za­písané v tejto knihe. 31 No tieto sú za­písané pre­to, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.

späť na Ján, 20

Príbuzné preklady Roháček

31 Ale toto je na­písané na­to, aby ste verili, že Ježiš je Kris­tus, Syn Boží, a aby ste veriac mali život v jeho mene.

Evanjelický

31 Ale toto je na­písané, aby ste verili, že Ježiš je Kris­tus, Syn Boží, a - veriac - aby ste mali život v Jeho mene.

Ekumenický

31 No tieto sú za­písané pre­to, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.

Bible21

31 Tyto jsou ale za­psá­ny, abys­te uvěři­li, že Ježíš je Mesiáš, Boží Syn, a abys­te skrze ví­ru mě­li život v jeho jménu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček