EkumenickýJán20,30

Ján 20:30

Evanjelium podľa Jána

Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú za­písané v tejto knihe.


Verš v kontexte

29 Ježiš mu po­vedal: Uveril si, pre­tože si ma videl. Blaho­slavení, ktorí ne­videli, a uverili. 30 Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú za­písané v tejto knihe. 31 No tieto sú za­písané pre­to, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.

späť na Ján, 20

Príbuzné preklady Roháček

30 A tak aj mnoho iných divov učinil Ježiš pred svojimi učeník­mi, ktoré nie sú na­písané v tej­to knihe.

Evanjelický

30 Ešte mnoho iných znamení učinil Ježiš pred svojimi učeník­mi, ktoré nie sú na­písané v tej­to knihe.

Ekumenický

30 Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú za­písané v tejto knihe.

Bible21

30 Ježíš ovšem před svý­mi učedníky udělal i mno­ho jiných zá­zraků, které v této knize nejsou za­psá­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček