EkumenickýJán20,29

Ján 20:29

Evanjelium podľa Jána

Ježiš mu po­vedal: Uveril si, pre­tože si ma videl. Blaho­slavení, ktorí ne­videli, a uverili.


Verš v kontexte

28 Tomáš mu od­povedal: Pán môj a Boh môj! 29 Ježiš mu po­vedal: Uveril si, pre­tože si ma videl. Blaho­slavení, ktorí ne­videli, a uverili. 30 Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú za­písané v tejto knihe.

späť na Ján, 20

Príbuzné preklady Roháček

29 A Ježiš mu po­vedal: Tomášu, uveril si, že si ma videl. Blaho­slavení , ktorí ne­videli a uverili.

Evanjelický

29 A Ježiš mu riekol: Pre­tože si ma videl, uveril si; blaho­slavení, ktorí ne­videli, a pred­sa uverili.

Ekumenický

29 Ježiš mu po­vedal: Uveril si, pre­tože si ma videl. Blaho­slavení, ktorí ne­videli, a uverili.

Bible21

29 „Uvěřil jsi, pro­tože jsi mě viděl,“ ře­kl mu Ježíš. „Blaze těm, kteří ne­vi­dě­li, a uvěřili.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček