EkumenickýJán20,28

Ján 20:28

Evanjelium podľa Jána

Tomáš mu od­povedal: Pán môj a Boh môj!


Verš v kontexte

27 Po­tom po­vedal Tomášovi: Daj si sem prst a po­zri si moje ruky! Daj sem ruku a vlož ju do môj­ho boku! A nebuď ne­veriaci, ale veriaci! 28 Tomáš mu od­povedal: Pán môj a Boh môj! 29 Ježiš mu po­vedal: Uveril si, pre­tože si ma videl. Blaho­slavení, ktorí ne­videli, a uverili.

späť na Ján, 20

Príbuzné preklady Roháček

28 A Tomáš od­povedal a riekol mu: Môj Pán a môj Bôh!

Evanjelický

28 Tomáš mu po­vedal: Pán môj a Boh môj!

Ekumenický

28 Tomáš mu od­povedal: Pán môj a Boh môj!

Bible21

28 „Můj Pán a můj Bůh!“ zvo­lal To­máš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček