EkumenickýIzaiáš66,20

Izaiáš 66:20

Všet­kých vašich bratov zo všet­kých národov prinesú na koňoch, na vozoch, nosid­lách, muliciach a ťavách ako obetu pre Hos­podina na môj svätý vrch do Jeruzalema, hovorí Hos­podin; tak ako prinášajú Iz­raeliti po­kr­movú obetu v čistej nádobe do domu Hos­podina.


Verš v kontexte

19 Položím medzi nich znamenie a z nich, z tých čo sa za­chránili, vy­šlem k národom Taršíša, Pútu a Lúdu, ktorí naťahujú luk, k národom Túbalu, Jávanu a ďalekých os­trovov, ktorí ne­počuli o mne správu a ne­videli moju slávu, budú ohlasovať moju slávu medzi po­han­mi. 20 Všet­kých vašich bratov zo všet­kých národov prinesú na koňoch, na vozoch, nosid­lách, muliciach a ťavách ako obetu pre Hos­podina na môj svätý vrch do Jeruzalema, hovorí Hos­podin; tak ako prinášajú Iz­raeliti po­kr­movú obetu v čistej nádobe do domu Hos­podina. 21 Aj z nich si po­vyberám kňazov a levitov, hovorí Hos­podin.

späť na Izaiáš, 66

Príbuzné preklady Roháček

20 A do­pravia všet­kých vašich bratov zo všet­kých národov za obet­ný dar Hos­podinovi na koňoch a vozoch, na nosid­lách, na muliciach a na dromedároch na vrch mojej svätos­ti, do Jeruzalema, hovorí Hos­podin, ako donášajú synovia Iz­raelovi obet­ný dar v čis­tej nádobe do domu Hos­podinov­ho.

Evanjelický

20 Po­tom pri­vedú ako obet­ný dar Hos­podinovi všet­kých vašich bratov spomedzi všet­kých národov na koňoch a vozoch, na nosid­lách, muliciach a ťavách na môj svätý vrch do Jeruzalema - hovorí Hos­podin - ako Iz­rael­ci prinášajú obet­ný dar v čis­tej nádobe do domu Hos­podinov­ho.

Ekumenický

20 Všet­kých vašich bratov zo všet­kých národov prinesú na koňoch, na vozoch, nosid­lách, muliciach a ťavách ako obetu pre Hos­podina na môj svätý vrch do Jeruzalema, hovorí Hos­podin; tak ako prinášajú Iz­raeliti po­kr­movú obetu v čistej nádobe do domu Hos­podina.

Bible21

20 Na koních, vo­zech a po­vo­zech, na mez­cích a vel­blou­dech pak přivedou všech­ny vaše bra­t­ry ze všech národů jako dar Hos­po­di­nu na moji sva­tou horu do Je­ruzalé­ma, praví Hos­po­din. Přivedou je tak, jako když synové Iz­rae­le přinášejí svůj dar do Hos­po­di­nova domu v čis­tých nádobách.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček