EkumenickýIzaiáš66,14

Izaiáš 66:14

Uvidíte to a za­raduje sa vám srd­ce a vaše kos­ti ožijú ako zeleň a vy­j­de najavo, že ruka Hos­podina je s jeho služob­ník­mi, ale jeho ne­priateľov od­sudzuje.


Verš v kontexte

13 Ako keď nie­koho po­tešuje mat­ka, tak vás ja budem po­tešovať; v Jeruzaleme budete po­tešení. 14 Uvidíte to a za­raduje sa vám srd­ce a vaše kos­ti ožijú ako zeleň a vy­j­de najavo, že ruka Hos­podina je s jeho služob­ník­mi, ale jeho ne­priateľov od­sudzuje. 15 Lebo hľa, Hos­podin príde v ohni a jeho vozy sú ako víchor, aby sa od­platil v horlivosti za svoj hnev a za svoju hrôzu v plameňoch ohňa.

späť na Izaiáš, 66

Príbuzné preklady Roháček

14 A budete to vidieť, a vaše srd­ce sa bude radovať, a vaše kos­ti budú kvit­núť ako svieža bylina. A tak sa bude znať ruka Hos­podinova pri jeho služob­níkoch, a bude sa zúrivo hnevať na svojich ne­priateľov.

Evanjelický

14 Keď to uvidíte, radovať sa vám bude srd­ce, vaše kos­ti vy­rašia ako čer­stvá zeleň a ruka Hos­podinova bude zjav­ná pri Jeho sluhoch a Jeho hnev pri Jeho ne­priateľoch.

Ekumenický

14 Uvidíte to a za­raduje sa vám srd­ce a vaše kos­ti ožijú ako zeleň a vy­j­de najavo, že ruka Hos­podina je s jeho služob­ník­mi, ale jeho ne­priateľov od­sudzuje.

Bible21

14 Až to uvi­dí­te, vaše srd­ce za­jásáa ce­lí roz­kvetete jako bylina. Hospodinovým služebníkům bude zjevná jeho ruka, na své ne­přá­te­le se však rozhněvá.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček