EkumenickýIzaiáš66,13

Izaiáš 66:13

Ako keď nie­koho po­tešuje mat­ka, tak vás ja budem po­tešovať; v Jeruzaleme budete po­tešení.


Verš v kontexte

12 Lebo tak­to hovorí Hos­podin: Hľa, ja pri­vádzam k nej po­koj ako rieku a slávu národov ako roz­vod­nený po­tok. Budete sať, v náručí vás budú nosiť a na kolenách vás budú lás­kať. 13 Ako keď nie­koho po­tešuje mat­ka, tak vás ja budem po­tešovať; v Jeruzaleme budete po­tešení. 14 Uvidíte to a za­raduje sa vám srd­ce a vaše kos­ti ožijú ako zeleň a vy­j­de najavo, že ruka Hos­podina je s jeho služob­ník­mi, ale jeho ne­priateľov od­sudzuje.

späť na Izaiáš, 66

Príbuzné preklady Roháček

13 Ako keď nie­koho teší jeho mat­ka, tak vás ja budem tešiť, a budete po­tešovaní v Jeruzaleme.

Evanjelický

13 Ako keď mat­ka teší nie­koho, budem vás tešiť; v Jeruzaleme sa po­tešíte.

Ekumenický

13 Ako keď nie­koho po­tešuje mat­ka, tak vás ja budem po­tešovať; v Jeruzaleme budete po­tešení.

Bible21

13 Jako když matka své dítě konejší, tak já vás po­těším – v Je­ruzalémě do­jdete útě­chy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček