Bible21Izaiáš66,14

Izaiáš 66:14

Až to uvi­dí­te, vaše srd­ce za­jásáa ce­lí roz­kvetete jako bylina. Hospodinovým služebníkům bude zjevná jeho ruka, na své ne­přá­te­le se však rozhněvá.


Verš v kontexte

13 Jako když matka své dítě konejší, tak já vás po­těším – v Je­ruzalémě do­jdete útě­chy. 14 Až to uvi­dí­te, vaše srd­ce za­jásáa ce­lí roz­kvetete jako bylina. Hospodinovým služebníkům bude zjevná jeho ruka, na své ne­přá­te­le se však rozhněvá. 15 Hle – Hos­po­din při­chází s ohněm, jeho vozy jsou jako vichřice! V zuřivosti vy­li­je svůj hněv, své hroz­by v pla­menech.

späť na Izaiáš, 66

Príbuzné preklady Roháček

14 A budete to vidieť, a vaše srd­ce sa bude radovať, a vaše kos­ti budú kvit­núť ako svieža bylina. A tak sa bude znať ruka Hos­podinova pri jeho služob­níkoch, a bude sa zúrivo hnevať na svojich ne­priateľov.

Evanjelický

14 Keď to uvidíte, radovať sa vám bude srd­ce, vaše kos­ti vy­rašia ako čer­stvá zeleň a ruka Hos­podinova bude zjav­ná pri Jeho sluhoch a Jeho hnev pri Jeho ne­priateľoch.

Ekumenický

14 Uvidíte to a za­raduje sa vám srd­ce a vaše kos­ti ožijú ako zeleň a vy­j­de najavo, že ruka Hos­podina je s jeho služob­ník­mi, ale jeho ne­priateľov od­sudzuje.

Bible21

14 Až to uvi­dí­te, vaše srd­ce za­jásáa ce­lí roz­kvetete jako bylina. Hospodinovým služebníkům bude zjevná jeho ruka, na své ne­přá­te­le se však rozhněvá.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček