EkumenickýIzaiáš65,25

Izaiáš 65:25

Vlk a baránok sa budú spolu pásť, lev ako vôl bude žrať slamu, ale po­kr­mom hada bude naďalej prach. Nebudú robiť zle a nebudú ničiť na celom mojom svätom vr­chu, hovorí Hos­podin.


Verš v kontexte

23 Nebudú sa nadar­mo na­máhať ani nebudú rodiť v stave nečakanej hrôzy, lebo oni a ich po­tom­kovia s nimi sú po­kolením požeh­naných od Hos­podina. 24 Prv ako budú volať, ja od­poviem, do­kiaľ budú hovoriť, budem počúvať. 25 Vlk a baránok sa budú spolu pásť, lev ako vôl bude žrať slamu, ale po­kr­mom hada bude naďalej prach. Nebudú robiť zle a nebudú ničiť na celom mojom svätom vr­chu, hovorí Hos­podin.

späť na Izaiáš, 65

Príbuzné preklady Roháček

25 Vlk a jahňa budú sa pásť spolu, a lev bude žrať slamu jako vôl, a hadovi za po­krm bude prach. Ne­uškodia ani nezahubia na celom vr­chu mojej svätos­ti, hovorí Hos­podin.

Evanjelický

25 Vlk s jahňaťom sa budú spolu pásť, lev s dobyt­kom slamu bude žrať a had bude mať za po­krm prach. Nebudú škodiť ani hubiť na celom mojom svätom vr­chu - vraví Hos­podin.

Ekumenický

25 Vlk a baránok sa budú spolu pásť, lev ako vôl bude žrať slamu, ale po­kr­mom hada bude naďalej prach. Nebudú robiť zle a nebudú ničiť na celom mojom svätom vr­chu, hovorí Hos­podin.

Bible21

25 Vlk a beránek se bu­dou spo­lu pást, lev jako do­bytče bude slá­mu žrát, pokrmem hada bude prach. Už žádná zlo­ba, už žádná záhu­banikde na ce­lé mé svaté hoře, praví Hos­po­din.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček