EkumenickýIzaiáš65,23

Izaiáš 65:23

Nebudú sa nadar­mo na­máhať ani nebudú rodiť v stave nečakanej hrôzy, lebo oni a ich po­tom­kovia s nimi sú po­kolením požeh­naných od Hos­podina.


Verš v kontexte

22 Ne­po­stavia, aby iný býval, ne­vysadia, aby iný jedol, lebo vek stromu sa rov­ná veku môj­ho ľudu a prácu svojich rúk budú požívať moji vy­volení. 23 Nebudú sa nadar­mo na­máhať ani nebudú rodiť v stave nečakanej hrôzy, lebo oni a ich po­tom­kovia s nimi sú po­kolením požeh­naných od Hos­podina. 24 Prv ako budú volať, ja od­poviem, do­kiaľ budú hovoriť, budem počúvať.

späť na Izaiáš, 65

Príbuzné preklady Roháček

23 Nebudú pracovať nadar­mo ani nebudú rodiť na strach, lebo oni budú semenom požeh­naných Hos­podinových aj ich po­tom­ci s nimi.

Evanjelický

23 Nebudú sa nadar­mo na­máhať, ani rodiť pre hrôzu, lebo sú po­tom­stvom požeh­naných Hos­podinových, a spolu s nimi aj ich výhon­ky.

Ekumenický

23 Nebudú sa nadar­mo na­máhať ani nebudú rodiť v stave nečakanej hrôzy, lebo oni a ich po­tom­kovia s nimi sú po­kolením požeh­naných od Hos­podina.

Bible21

23 Už se ne­bu­dou marně dřít, nebudou plo­dit dě­ti do hrůzy;jsou pře­ce símě, které­mu žeh­ná Hos­po­din – o­ni i je­jich po­tom­ci!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček