EkumenickýIzaiáš65,24

Izaiáš 65:24

Prv ako budú volať, ja od­poviem, do­kiaľ budú hovoriť, budem počúvať.


Verš v kontexte

23 Nebudú sa nadar­mo na­máhať ani nebudú rodiť v stave nečakanej hrôzy, lebo oni a ich po­tom­kovia s nimi sú po­kolením požeh­naných od Hos­podina. 24 Prv ako budú volať, ja od­poviem, do­kiaľ budú hovoriť, budem počúvať. 25 Vlk a baránok sa budú spolu pásť, lev ako vôl bude žrať slamu, ale po­kr­mom hada bude naďalej prach. Nebudú robiť zle a nebudú ničiť na celom mojom svätom vr­chu, hovorí Hos­podin.

späť na Izaiáš, 65

Príbuzné preklady Roháček

24 A bude tak, že prv ako budú volať, ja sa ohlásim; kým ešte budú hovoriť, ja vy­slyším.

Evanjelický

24 Skôr, ako budú volať, ja sa im oz­vem, ešte budú hovoriť, už ich vy­počujem.

Ekumenický

24 Prv ako budú volať, ja od­poviem, do­kiaľ budú hovoriť, budem počúvať.

Bible21

24 Ještě než za­vo­lají, já jim odpovím; ještě než do­mluví, já je vy­s­lyším.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček