Bible21Izaiáš65,25

Izaiáš 65:25

Vlk a beránek se bu­dou spo­lu pást, lev jako do­bytče bude slá­mu žrát, pokrmem hada bude prach. Už žádná zlo­ba, už žádná záhu­banikde na ce­lé mé svaté hoře, praví Hos­po­din.


Verš v kontexte

23 Už se ne­bu­dou marně dřít, nebudou plo­dit dě­ti do hrůzy;jsou pře­ce símě, které­mu žeh­ná Hos­po­din – o­ni i je­jich po­tom­ci! 24 Ještě než za­vo­lají, já jim odpovím; ještě než do­mluví, já je vy­s­lyším. 25 Vlk a beránek se bu­dou spo­lu pást, lev jako do­bytče bude slá­mu žrát, pokrmem hada bude prach. Už žádná zlo­ba, už žádná záhu­banikde na ce­lé mé svaté hoře, praví Hos­po­din.

späť na Izaiáš, 65

Príbuzné preklady Roháček

25 Vlk a jahňa budú sa pásť spolu, a lev bude žrať slamu jako vôl, a hadovi za po­krm bude prach. Ne­uškodia ani nezahubia na celom vr­chu mojej svätos­ti, hovorí Hos­podin.

Evanjelický

25 Vlk s jahňaťom sa budú spolu pásť, lev s dobyt­kom slamu bude žrať a had bude mať za po­krm prach. Nebudú škodiť ani hubiť na celom mojom svätom vr­chu - vraví Hos­podin.

Ekumenický

25 Vlk a baránok sa budú spolu pásť, lev ako vôl bude žrať slamu, ale po­kr­mom hada bude naďalej prach. Nebudú robiť zle a nebudú ničiť na celom mojom svätom vr­chu, hovorí Hos­podin.

Bible21

25 Vlk a beránek se bu­dou spo­lu pást, lev jako do­bytče bude slá­mu žrát, pokrmem hada bude prach. Už žádná zlo­ba, už žádná záhu­banikde na ce­lé mé svaté hoře, praví Hos­po­din.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček