EkumenickýIzaiáš65,22

Izaiáš 65:22

Ne­po­stavia, aby iný býval, ne­vysadia, aby iný jedol, lebo vek stromu sa rov­ná veku môj­ho ľudu a prácu svojich rúk budú požívať moji vy­volení.


Verš v kontexte

21 Budú stavať domy a bývať v nich, budú vy­sádzať vinice a jesť ich plody. 22 Ne­po­stavia, aby iný býval, ne­vysadia, aby iný jedol, lebo vek stromu sa rov­ná veku môj­ho ľudu a prácu svojich rúk budú požívať moji vy­volení. 23 Nebudú sa nadar­mo na­máhať ani nebudú rodiť v stave nečakanej hrôzy, lebo oni a ich po­tom­kovia s nimi sú po­kolením požeh­naných od Hos­podina.

späť na Izaiáš, 65

Príbuzné preklady Roháček

22 Nebudú staväť, aby tam býval iný; nebudú sadiť, aby jedol iný; lebo jako dni stromu budú dni môj­ho ľudu, a dielo svojich rúk budú užívať moji vy­volení do zvetšenia.

Evanjelický

22 Nebudú stavať, aby iný býval, nebudú sadiť, aby iný jedol, lebo vek môj­ho ľudu bude ako vek stromu a moji vy­volení užijú vý­sledok práce svojich rúk.

Ekumenický

22 Ne­po­stavia, aby iný býval, ne­vysadia, aby iný jedol, lebo vek stromu sa rov­ná veku môj­ho ľudu a prácu svojich rúk budú požívať moji vy­volení.

Bible21

22 Ne­bu­dou stavět, aby byd­le­li jiní, nebudou sázet, aby to jiní zhltali. Můj lid bude žít, tak jako ži­jí stromy, dílo svých ru­kou si mí vy­vo­lení uži­jí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček