EkumenickýIzaiáš65,21

Izaiáš 65:21

Budú stavať domy a bývať v nich, budú vy­sádzať vinice a jesť ich plody.


Verš v kontexte

20 Nebude tam viac dieťa, čo žije len pár dní, ani starec, ktorý by nezakúsil pl­nosť svojich dní. Mladík zo­mrie ako storočný, ale storočný hriešnik bude pre­kliaty. 21 Budú stavať domy a bývať v nich, budú vy­sádzať vinice a jesť ich plody. 22 Ne­po­stavia, aby iný býval, ne­vysadia, aby iný jedol, lebo vek stromu sa rov­ná veku môj­ho ľudu a prácu svojich rúk budú požívať moji vy­volení.

späť na Izaiáš, 65

Príbuzné preklady Roháček

21 Na­staväjú domov a budú bývať v nich; nasadia viníc a budú jesť ich ovocie.

Evanjelický

21 Budú stavať domy a bývať v nich, vy­sadia vinice a jesť budú ich ovocie.

Ekumenický

21 Budú stavať domy a bývať v nich, budú vy­sádzať vinice a jesť ich plody.

Bible21

21 Bu­dou si stavět domy a byd­let v nich, sázet vi­nice a je­jich plo­dy jíst.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček