EkumenickýIzaiáš65,14

Izaiáš 65:14

Hľa, moji služob­níci budú plesať v radosti srd­ca, ale vy budete volať v žalosti srd­ca a budete kvíliť v skrúšenosti ducha.


Verš v kontexte

13 Pre­to tak­to hovorí Pán, Hos­podin: Hľa, moji služob­níci budú jesť, ale vy budete hladovať. Hľa, moji služob­níci budú piť, ale vy budete smäd­ní. Hľa, moji služob­níci sa budú radovať, ale vy sa budete han­biť. 14 Hľa, moji služob­níci budú plesať v radosti srd­ca, ale vy budete volať v žalosti srd­ca a budete kvíliť v skrúšenosti ducha. 15 Zanecháte svoje meno ako kliat­bu pre mojich vy­volených. Pán, Hos­podin ťa usmr­tí, ale svojich služob­níkov na­zve iným menom.

späť na Izaiáš, 65

Príbuzné preklady Roháček

14 hľa, moji služob­níci budú plesať pre radosť srd­ca, a vy budete kričať pre bolesť srd­ca a budete kvíliť pre skrúšenie ducha.

Evanjelický

14 Aj­hľa, moji služob­níci budú plesať pre radosť srd­ca, vy však budete kričať pre bolesť srd­ca a kvíliť pre skľúčenosť ducha.

Ekumenický

14 Hľa, moji služob­níci budú plesať v radosti srd­ca, ale vy budete volať v žalosti srd­ca a budete kvíliť v skrúšenosti ducha.

Bible21

14 Hle, moji služebníci bu­dou zpívat štěstím, vy však bu­dete křičet bolestí, kvílet bu­dete sa­mou úzkostí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček