EkumenickýIzaiáš65,15

Izaiáš 65:15

Zanecháte svoje meno ako kliat­bu pre mojich vy­volených. Pán, Hos­podin ťa usmr­tí, ale svojich služob­níkov na­zve iným menom.


Verš v kontexte

14 Hľa, moji služob­níci budú plesať v radosti srd­ca, ale vy budete volať v žalosti srd­ca a budete kvíliť v skrúšenosti ducha. 15 Zanecháte svoje meno ako kliat­bu pre mojich vy­volených. Pán, Hos­podin ťa usmr­tí, ale svojich služob­níkov na­zve iným menom. 16 Kto ťa bude žeh­nať v krajine, bude ťa žeh­nať Bohom, ktorý je ver­ný. Kto bude pri­sahať na krajinu, bude pri­sahať na Boha, ktorý je ver­ný. Budú totiž za­bud­nuté pred­chádzajúce súženia a na­ozaj ukryté pred mojimi očami,

späť na Izaiáš, 65

Príbuzné preklady Roháček

15 A zanecháte svoje meno mojim vy­voleným na kliat­bu. A za­bije ťa Pán Hos­podin. - Ale svojich služob­níkov na­zve iným menom,

Evanjelický

15 Svoje meno zanecháte na pre­klínanie mojim vy­voleným: Hos­podin, Pán, ťa vy­dá na sm­rť, ale svojich sluhov po­menuje iným menom.

Ekumenický

15 Zanecháte svoje meno ako kliat­bu pre mojich vy­volených. Pán, Hos­podin ťa usmr­tí, ale svojich služob­níkov na­zve iným menom.

Bible21

15 Své jméno za­ne­chá­te vy­vo­leným mým, aby je používa­li pro kletby: „Ať tě Panovník Hos­po­din zahubí!“ Svým služebníkům však dá jméno ji­načí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček