EkumenickýIzaiáš65,13

Izaiáš 65:13

Pre­to tak­to hovorí Pán, Hos­podin: Hľa, moji služob­níci budú jesť, ale vy budete hladovať. Hľa, moji služob­níci budú piť, ale vy budete smäd­ní. Hľa, moji služob­níci sa budú radovať, ale vy sa budete han­biť.


Verš v kontexte

12 určím vás pod meč, všet­ci sa zhr­bíte na pop­ravu, lebo som volal, ale ne­od­povedali ste, hovoril som, ale ne­počúvali ste, robili ste to, čo po­kladám za zlé, a vy­brali ste si to, čo sa mi ne­páči. 13 Pre­to tak­to hovorí Pán, Hos­podin: Hľa, moji služob­níci budú jesť, ale vy budete hladovať. Hľa, moji služob­níci budú piť, ale vy budete smäd­ní. Hľa, moji služob­níci sa budú radovať, ale vy sa budete han­biť. 14 Hľa, moji služob­níci budú plesať v radosti srd­ca, ale vy budete volať v žalosti srd­ca a budete kvíliť v skrúšenosti ducha.

späť na Izaiáš, 65

Príbuzné preklady Roháček

13 Pre­to tak­to hovorí Pán Hos­podin: Hľa, moji služob­níci budú jesť, a vy budete hladovať; hľa, moji služob­níci budú piť, a vy budete žíz­niť; hľa, moji služob­níci sa budú radovať, a vy sa budete han­biť;

Evanjelický

13 Pre­to tak­to vraví Hos­podin, Pán: Aj­hľa, moji služob­níci budú jesť, ale vy budete hladovať. Aj­hľa, moji služob­níci budú piť, ale vy budete smäd­ní. Aj­hľa, moji služob­níci sa budú tešiť, vy však budete za­han­bení.

Ekumenický

13 Pre­to tak­to hovorí Pán, Hos­podin: Hľa, moji služob­níci budú jesť, ale vy budete hladovať. Hľa, moji služob­níci budú piť, ale vy budete smäd­ní. Hľa, moji služob­níci sa budú radovať, ale vy sa budete han­biť.

Bible21

13 Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Hle, moji služebníci bu­dou jíst, vy však bu­dete hladoví. Hle, moji služebníci bu­dou pít, vy však bu­dete žízeň mít. Hle, moji služebníci se bu­dou veselit, vy však bu­dete zkla­maní.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček