EkumenickýIzaiáš63,16

Izaiáš 63:16

Naším ot­com si pred­sa ty, lebo Ab­rahám o nás ne­vie a Iz­rael nás ne­poz­ná. Ty, Hos­podin, si náš otec, náš vy­kupiteľ je od­dáv­na tvoje meno.


Verš v kontexte

15 Po­zri z neba a hľaď zo svoj­ho svätého a sláv­neho príbyt­ku! Kde je tvoja hor­livosť a od­vaha? Po­hnutie tvoj­ho vnút­ra a tvoj súcit voči mne sú zdržan­livé. 16 Naším ot­com si pred­sa ty, lebo Ab­rahám o nás ne­vie a Iz­rael nás ne­poz­ná. Ty, Hos­podin, si náš otec, náš vy­kupiteľ je od­dáv­na tvoje meno. 17 Prečo nás, Hos­podin, od­kláňaš od svojich ciest; za­tvr­dzuješ naše srd­cia pred bázňou voči tebe? Vráť sa pre svojich služob­níkov, pre tvoje dedičné kmene.

späť na Izaiáš, 63

Príbuzné preklady Roháček

16 Lebo veď ty si náš Otec, lebo Ab­rahám ne­vie o nás, a Iz­rael nás ne­zná. Ty, ó, Hos­podine, si naším Ot­com; náš vy­kupiteľ je od veku tvoje meno.

Evanjelický

16 Veď Ty si Otec náš, lebo Ab­rahám ne­vie o nás a Iz­rael nás ne­poz­ná. Ty, Hos­podine, si Otec náš, Tvoje meno od pradáv­na je: Náš Vy­kupiteľ.

Ekumenický

16 Naším ot­com si pred­sa ty, lebo Ab­rahám o nás ne­vie a Iz­rael nás ne­poz­ná. Ty, Hos­podin, si náš otec, náš vy­kupiteľ je od­dáv­na tvoje meno.

Bible21

16 Vž­dyť ty jsi pře­ce Otec náš; i kdy­by nás ne­znal Abraha­ma Iz­rael se o nás nestaral, ty, Hos­po­di­ne, jsi Otec náš, od věků máš jméno Vy­ku­pi­tel náš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček