EvanjelickýIzaiáš63,16

Izaiáš 63:16

Veď Ty si Otec náš, lebo Ab­rahám ne­vie o nás a Iz­rael nás ne­poz­ná. Ty, Hos­podine, si Otec náš, Tvoje meno od pradáv­na je: Náš Vy­kupiteľ.


Verš v kontexte

15 Po­hliad­ni z nebies a uviď zo svoj­ho svätého a sláv­neho príbyt­ku! Kde je Tvoja hor­livosť a moc? Po­hyb Tvojich citov a Tvoje zľutovanie sa mi odo­pierajú. 16 Veď Ty si Otec náš, lebo Ab­rahám ne­vie o nás a Iz­rael nás ne­poz­ná. Ty, Hos­podine, si Otec náš, Tvoje meno od pradáv­na je: Náš Vy­kupiteľ. 17 Hos­podine, prečo si nám dal po­blúdiť od Tvojich ciest a za­tvr­dil si nám srd­cia, tak, že sa Ťa nebojíme? Vráť sa kvôli svojim služob­níkom, kvôli kmeňom svoj­ho dedičs­tva.

späť na Izaiáš, 63

Príbuzné preklady Roháček

16 Lebo veď ty si náš Otec, lebo Ab­rahám ne­vie o nás, a Iz­rael nás ne­zná. Ty, ó, Hos­podine, si naším Ot­com; náš vy­kupiteľ je od veku tvoje meno.

Evanjelický

16 Veď Ty si Otec náš, lebo Ab­rahám ne­vie o nás a Iz­rael nás ne­poz­ná. Ty, Hos­podine, si Otec náš, Tvoje meno od pradáv­na je: Náš Vy­kupiteľ.

Ekumenický

16 Naším ot­com si pred­sa ty, lebo Ab­rahám o nás ne­vie a Iz­rael nás ne­poz­ná. Ty, Hos­podin, si náš otec, náš vy­kupiteľ je od­dáv­na tvoje meno.

Bible21

16 Vž­dyť ty jsi pře­ce Otec náš; i kdy­by nás ne­znal Abraha­ma Iz­rael se o nás nestaral, ty, Hos­po­di­ne, jsi Otec náš, od věků máš jméno Vy­ku­pi­tel náš.