RoháčekIzaiáš63,16

Izaiáš 63:16

Lebo veď ty si náš Otec, lebo Ab­rahám ne­vie o nás, a Iz­rael nás ne­zná. Ty, ó, Hos­podine, si naším Ot­com; náš vy­kupiteľ je od veku tvoje meno.


Verš v kontexte

15 Po­hliad­ni z nebies a vidz z príbyt­ku svojej svätos­ti a svojej slávy! Kde je tvoja hor­livosť a tvoja hr­din­ská sila? Množs­tvo tvojich milo­sr­dens­tiev a tvojich zľutovaní, k­toré sa na­silu zdŕžajú proti mne? 16 Lebo veď ty si náš Otec, lebo Ab­rahám ne­vie o nás, a Iz­rael nás ne­zná. Ty, ó, Hos­podine, si naším Ot­com; náš vy­kupiteľ je od veku tvoje meno. 17 Prečo si nám dal za­blúdiť, Hos­podine, od svojich ciest, za­tvr­dil si naše srd­ce, aby sme sa ťa nebáli? Na­vráť sa pre svojich služob­níkov, p­re pokolenia svoj­ho dedičs­tva!

späť na Izaiáš, 63

Príbuzné preklady Roháček

16 Lebo veď ty si náš Otec, lebo Ab­rahám ne­vie o nás, a Iz­rael nás ne­zná. Ty, ó, Hos­podine, si naším Ot­com; náš vy­kupiteľ je od veku tvoje meno.

Evanjelický

16 Veď Ty si Otec náš, lebo Ab­rahám ne­vie o nás a Iz­rael nás ne­poz­ná. Ty, Hos­podine, si Otec náš, Tvoje meno od pradáv­na je: Náš Vy­kupiteľ.

Ekumenický

16 Naším ot­com si pred­sa ty, lebo Ab­rahám o nás ne­vie a Iz­rael nás ne­poz­ná. Ty, Hos­podin, si náš otec, náš vy­kupiteľ je od­dáv­na tvoje meno.

Bible21

16 Vž­dyť ty jsi pře­ce Otec náš; i kdy­by nás ne­znal Abraha­ma Iz­rael se o nás nestaral, ty, Hos­po­di­ne, jsi Otec náš, od věků máš jméno Vy­ku­pi­tel náš.