EkumenickýIzaiáš62,4

Izaiáš 62:4

Už ti viac ne­povedia: Opus­tená a tvojej krajine: Spus­tošená, lebo ťa budú volať: Obľúbená a tvoju krajinu: Vy­datá, lebo v tebe má Hos­podin zaľúbenie a tvoja krajina sa za neho vy­dá.


Verš v kontexte

3 Budeš nád­her­nou korunou v ruke Hos­podina, kráľov­ským tur­banom v dlani svoj­ho Boha. 4 Už ti viac ne­povedia: Opus­tená a tvojej krajine: Spus­tošená, lebo ťa budú volať: Obľúbená a tvoju krajinu: Vy­datá, lebo v tebe má Hos­podin zaľúbenie a tvoja krajina sa za neho vy­dá. 5 Ako si mladík berie pan­nu, tak si ťa vez­me tvoj staviteľ a ako sa ženích teší z nevesty, tak sa bude z teba tešiť tvoj Boh.

späť na Izaiáš, 62

Príbuzné preklady Roháček

4 Ne­povedia ti viacej, že v­raj opustená, ani tvojej zemi už viacej ne­povedia spus­tošená; ale ty sa budeš volať: Chef­cí-bah, a tvoja zem: Be­ula; lebo Hos­podin bude mať v tebe záľubu, a tvoja zem bude vy­datá jako žena.

Evanjelický

4 Už ťa nebudú volať Opus­tenou, ani tvoju krajinu nenaz­vú už Osamelou, ale po­menujú ťa: Moja Obľúbená, a tvoju krajinu: Vy­datá; lebo Hos­podin má v tebe záľubu a tvoja krajina bude vy­datá.

Ekumenický

4 Už ti viac ne­povedia: Opus­tená a tvojej krajine: Spus­tošená, lebo ťa budú volať: Obľúbená a tvoju krajinu: Vy­datá, lebo v tebe má Hos­podin zaľúbenie a tvoja krajina sa za neho vy­dá.

Bible21

4 Už nikdy ti ne­bu­dou ří­kat Opuštěná, tvoji zem ne­bu­dou na­zývat Pustinou. Budou ti ří­kat Ob­líbenáa tvo­ji zem na­zvou Pro­vdanou – ano, Hos­po­din se bude v to­bě kochat, tvá země znovu bude manželkou!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček