EkumenickýIzaiáš6,4

Izaiáš 6:4

Prahy dverí sa za­chveli od hlasu volajúceho a chrám sa na­pl­nil dymom.


Verš v kontexte

3 Jeden druhému volal: Svätý, svätý, svätý je Hos­podin zá­stupov, celá zem je pl­ná jeho slávy. 4 Prahy dverí sa za­chveli od hlasu volajúceho a chrám sa na­pl­nil dymom. 5 Po­vedal som: Beda mi, som stratený, lebo som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami a moje oči videli kráľa, Hos­podina zá­stupov.

späť na Izaiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

4 A po­hly sa zá­klady prahov od hlasu volajúceho, a dom sa na­pl­nil dymom.

Evanjelický

4 Vtom sa za­chveli zá­klady verají v prahoch pre hlas volajúceho a dom sa na­pl­nil dymom.

Ekumenický

4 Prahy dverí sa za­chveli od hlasu volajúceho a chrám sa na­pl­nil dymom.

Bible21

4 Hla­sem toho vo­lání se chvěly čepy veřejí a chrám se na­plnil dý­mem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček