EkumenickýIzaiáš59,7

Izaiáš 59:7

Ich nohy bežia za zlom, náh­lia sa preliať ne­vin­nú krv. Ich myšlien­ky sú myšlien­ky skazy, pus­tošenie a ničenie je na ich ces­tách.


Verš v kontexte

6 Z ich pavučín nebude šat, nezak­ryjú sa tým, čo utkali. Ich výt­vor je dielo záhuby, v ich dlaniach je skutok násilia. 7 Ich nohy bežia za zlom, náh­lia sa preliať ne­vin­nú krv. Ich myšlien­ky sú myšlien­ky skazy, pus­tošenie a ničenie je na ich ces­tách. 8 Ne­poz­najú ces­tu po­koja, niet práva v ich na­predovaní. Svoje chod­níky si po­krivili, kto po nich kráča, ne­poz­ná po­koj.

späť na Izaiáš, 59

Príbuzné preklady Roháček

7 Ich nohy bežia ku zlému a ponáhľajú sa vy­liať ne­vin­nú krv; ich myšlien­ky myšlienkami ne­právos­ti, spus­tošenie a skrúšenie na ich ces­tách.

Evanjelický

7 Ich nohy bežia k zlému a ponáhľajú sa prelievať ne­vin­nú krv. Ich myšlien­ky sú myšlien­kami skazy, hynutie a pus­tošenie je na ich ces­tách.

Ekumenický

7 Ich nohy bežia za zlom, náh­lia sa preliať ne­vin­nú krv. Ich myšlien­ky sú myšlien­ky skazy, pus­tošenie a ničenie je na ich ces­tách.

Bible21

7 Je­jich nohy běží k neštěstí, spěchají pro­lévat krev nevinných. Jejich myšlenky jsou jen zlomyslnosti, zkáza a zhou­ba jsou je­jich průvod­ci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček