EkumenickýIzaiáš59,2

Izaiáš 59:2

Sú to vaše viny, čo sa stali pre­kážkou medzi vami a vaším Bohom, a vaše hriechy za­kryli jeho tvár pred vami, takže ne­počuje,


Verš v kontexte

1 Po­zri, ruka Hos­podina nie je taká krát­ka, aby ne­moh­la za­chraňovať, a jeho ucho nie je také nedos­lýchavé, žeby ne­počulo. 2 Sú to vaše viny, čo sa stali pre­kážkou medzi vami a vaším Bohom, a vaše hriechy za­kryli jeho tvár pred vami, takže ne­počuje, 3 lebo vaše dlane sú poškvr­nené kr­vou, vaše prs­ty vinou, vaše pery vy­povedajú lož a váš jazyk pre­mieľa zvrátenos­ti.

späť na Izaiáš, 59

Príbuzné preklady Roháček

2 ale vaše ne­právos­ti spravily prieh­radu medzi vami a medzi vaším Bohom, a vaše hriechy skryly pred vami jeho tvár, aby ne­počul.

Evanjelický

2 Ale vaše ne­právos­ti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom! Vaše hriechy za­kryli Jeho tvár pred vami, takže ne­počuje.

Ekumenický

2 Sú to vaše viny, čo sa stali pre­kážkou medzi vami a vaším Bohom, a vaše hriechy za­kryli jeho tvár pred vami, takže ne­počuje,

Bible21

2 Vaše viny jsou však překážka­me­zi vá­mi a vaším Bohem, vaše hří­chy vám skryly jeho tvář, aby nes­lyšel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček