EvanjelickýIzaiáš59,2

Izaiáš 59:2

Ale vaše ne­právos­ti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom! Vaše hriechy za­kryli Jeho tvár pred vami, takže ne­počuje.


Verš v kontexte

1 Aj­hľa, ruka Hos­podinova nie je pri­krát­ka za­chraňovať, a Jeho ucho nie je tak nedos­lýchavé, aby ne­počulo. 2 Ale vaše ne­právos­ti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom! Vaše hriechy za­kryli Jeho tvár pred vami, takže ne­počuje. 3 Lebo vaše dlane sú poškvr­nené kr­vou a vaše prs­ty ne­právosťou; vaše pery hovoria lož, váš jazyk šep­ká pod­los­ti.

späť na Izaiáš, 59

Príbuzné preklady Roháček

2 ale vaše ne­právos­ti spravily prieh­radu medzi vami a medzi vaším Bohom, a vaše hriechy skryly pred vami jeho tvár, aby ne­počul.

Evanjelický

2 Ale vaše ne­právos­ti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom! Vaše hriechy za­kryli Jeho tvár pred vami, takže ne­počuje.

Ekumenický

2 Sú to vaše viny, čo sa stali pre­kážkou medzi vami a vaším Bohom, a vaše hriechy za­kryli jeho tvár pred vami, takže ne­počuje,

Bible21

2 Vaše viny jsou však překážka­me­zi vá­mi a vaším Bohem, vaše hří­chy vám skryly jeho tvář, aby nes­lyšel.