RoháčekIzaiáš59,2

Izaiáš 59:2

ale vaše ne­právos­ti spravily prieh­radu medzi vami a medzi vaším Bohom, a vaše hriechy skryly pred vami jeho tvár, aby ne­počul.


Verš v kontexte

1 Hľa, ruka Hos­podinova nie je pri­krát­ka, aby ne­moh­la za­chrániť, ani jeho ucho nie je priťažké, aby ne­moh­lo počuť; 2 ale vaše ne­právos­ti spravily prieh­radu medzi vami a medzi vaším Bohom, a vaše hriechy skryly pred vami jeho tvár, aby ne­počul. 3 Lebo vaše ruky sú poškvr­nené kr­vou a vaše prs­ty ne­právosťou; vaše rty hovoria lož, a váš jazyk žvat­le pre­vrátenosť.

späť na Izaiáš, 59

Príbuzné preklady Roháček

2 ale vaše ne­právos­ti spravily prieh­radu medzi vami a medzi vaším Bohom, a vaše hriechy skryly pred vami jeho tvár, aby ne­počul.

Evanjelický

2 Ale vaše ne­právos­ti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom! Vaše hriechy za­kryli Jeho tvár pred vami, takže ne­počuje.

Ekumenický

2 Sú to vaše viny, čo sa stali pre­kážkou medzi vami a vaším Bohom, a vaše hriechy za­kryli jeho tvár pred vami, takže ne­počuje,

Bible21

2 Vaše viny jsou však překážka­me­zi vá­mi a vaším Bohem, vaše hří­chy vám skryly jeho tvář, aby nes­lyšel.