EkumenickýIzaiáš59,1

Izaiáš 59:1

Po­zri, ruka Hos­podina nie je taká krát­ka, aby ne­moh­la za­chraňovať, a jeho ucho nie je také nedos­lýchavé, žeby ne­počulo.


Verš v kontexte

1 Po­zri, ruka Hos­podina nie je taká krát­ka, aby ne­moh­la za­chraňovať, a jeho ucho nie je také nedos­lýchavé, žeby ne­počulo. 2 Sú to vaše viny, čo sa stali pre­kážkou medzi vami a vaším Bohom, a vaše hriechy za­kryli jeho tvár pred vami, takže ne­počuje, 3 lebo vaše dlane sú poškvr­nené kr­vou, vaše prs­ty vinou, vaše pery vy­povedajú lož a váš jazyk pre­mieľa zvrátenos­ti.

späť na Izaiáš, 59

Príbuzné preklady Roháček

1 Hľa, ruka Hos­podinova nie je pri­krát­ka, aby ne­moh­la za­chrániť, ani jeho ucho nie je priťažké, aby ne­moh­lo počuť;

Evanjelický

1 Aj­hľa, ruka Hos­podinova nie je pri­krát­ka za­chraňovať, a Jeho ucho nie je tak nedos­lýchavé, aby ne­počulo.

Ekumenický

1 Po­zri, ruka Hos­podina nie je taká krát­ka, aby ne­moh­la za­chraňovať, a jeho ucho nie je také nedos­lýchavé, žeby ne­počulo.

Bible21

1 Hle – ruka Hos­po­di­nova není krátká, aby za­chraňovat nemohla, jeho ucho není zalehlé, aby nes­lyšel!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček