EkumenickýIzaiáš59,16

Izaiáš 59:16

Videl, že niet ni­koho, a zhrozil sa, že niet ni­koho, kto by za­siahol. Po­moc­níkom mu bolo jeho rameno a pod­ržala ho jeho spravod­livosť.


Verš v kontexte

15 Chýba prav­da a kto sa vy­hýba zlu, stáva sa korisťou. Hos­podin to videl a ne­páčilo sa mu, že niet práva. 16 Videl, že niet ni­koho, a zhrozil sa, že niet ni­koho, kto by za­siahol. Po­moc­níkom mu bolo jeho rameno a pod­ržala ho jeho spravod­livosť. 17 Za­odel sa spravod­livosťou ako pan­cierom a pril­bu spásy mal na hlave. Ob­liekol sa do rúcha po­msty a ako plášťom sa za­odel hor­livosťou.

späť na Izaiáš, 59

Príbuzné preklady Roháček

16 Keď tedy videl, že niet človeka, a predesil sa, že nie je ni­koho, kto by sa pri­hovoril a zastal, pre­to mu po­moh­lo jeho rameno, a jeho spraved­livosť, tá ho podop­rela.

Evanjelický

16 Videl, že nieto ni­koho, a užasol, že ni­kto nezasiah­ne. Tu po­moh­lo Mu Jeho rameno a Jeho spása Ho podop­rela.

Ekumenický

16 Videl, že niet ni­koho, a zhrozil sa, že niet ni­koho, kto by za­siahol. Po­moc­níkom mu bolo jeho rameno a pod­ržala ho jeho spravod­livosť.

Bible21

16 Když vi­děl, že tu není žádný zastánce, že tu není ani je­den, zhro­zil se. Svou vlastní paží pro­to spásu způsobil, vlastní sprave­dlností se po­sí­lil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček