EkumenickýIzaiáš59,15

Izaiáš 59:15

Chýba prav­da a kto sa vy­hýba zlu, stáva sa korisťou. Hos­podin to videl a ne­páčilo sa mu, že niet práva.


Verš v kontexte

14 Právo je za­tlačené do úzadia a spravod­livosť stojí bokom, na­ozaj, prav­da sa po­tkýna na ulici a statočnosť ne­môže vstúpiť. 15 Chýba prav­da a kto sa vy­hýba zlu, stáva sa korisťou. Hos­podin to videl a ne­páčilo sa mu, že niet práva. 16 Videl, že niet ni­koho, a zhrozil sa, že niet ni­koho, kto by za­siahol. Po­moc­níkom mu bolo jeho rameno a pod­ržala ho jeho spravod­livosť.

späť na Izaiáš, 59

Príbuzné preklady Roháček

15 A tak vy­stala prav­da, a ten, kto vy­hýba zlému, vy­stavuje sa lúpeži. A Hos­podin vidí, a je to zlé v jeho očiach, že nieto súdu.

Evanjelický

15 Prav­da chýba; kto od­stupuje od zlého, býva olúpený. Hos­podin to videl, a ne­páčilo sa Mu, že nieto práva.

Ekumenický

15 Chýba prav­da a kto sa vy­hýba zlu, stáva sa korisťou. Hos­podin to videl a ne­páčilo sa mu, že niet práva.

Bible21

15 Prav­da se vy­tra­ti­laa ten, kdo se straní zla, je vy­dáván napospas. Hospodin vi­dí a ne­líbí se mu to, že právo zmize­lo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček