EkumenickýIzaiáš59,13

Izaiáš 59:13

Vzbura a za­pieranie Hos­podina, od­klon od na­sledovania nášho Boha, násil­né a od­boj­né reči, výmys­ly a prejavy zo srd­ca pl­ného lži.


Verš v kontexte

12 Lebo mnoho našich pre­vinení je pred tebou a naše hriechy svedčia proti nám. Áno, naše pre­vinenia sú našou súčasťou a svoje viny po­známe. 13 Vzbura a za­pieranie Hos­podina, od­klon od na­sledovania nášho Boha, násil­né a od­boj­né reči, výmys­ly a prejavy zo srd­ca pl­ného lži. 14 Právo je za­tlačené do úzadia a spravod­livosť stojí bokom, na­ozaj, prav­da sa po­tkýna na ulici a statočnosť ne­môže vstúpiť.

späť na Izaiáš, 59

Príbuzné preklady Roháček

13 Robili sme ne­ver­ne jako od­pad­líci a luhali sme Hos­podinovi, od­vrátili sme sa ne­na­sledujúc svoj­ho Boha, hovorili sme útisk a od­pad­nutie, vy­mýšľali a vraveli sme lživé reči zo srd­ca,

Evanjelický

13 Od­pad­li sme a ne­ver­ní sme boli voči Hos­podinovi, od­vrátili sme sa od nášho Boha, hovorili sme o ú­tlaku a od­pad­nutí, os­novali sme a neroz­vážne hovorili lživé slová.

Ekumenický

13 Vzbura a za­pieranie Hos­podina, od­klon od na­sledovania nášho Boha, násil­né a od­boj­né reči, výmys­ly a prejavy zo srd­ca pl­ného lži.

Bible21

13 Vzpou­ru a zra­du pro­ti Hospodinu, odvrácení se od Boha, řeči o nási­lí a o útlaku, mumlání lží, jež naše srd­ce zplo­di­la.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček