EkumenickýIzaiáš59,12

Izaiáš 59:12

Lebo mnoho našich pre­vinení je pred tebou a naše hriechy svedčia proti nám. Áno, naše pre­vinenia sú našou súčasťou a svoje viny po­známe.


Verš v kontexte

11 Všet­ci mrm­leme ako med­vede, ustavične hr­kútame ako holuby, očakávame právo a niet ho, spásu, no je od nás ďaleko. 12 Lebo mnoho našich pre­vinení je pred tebou a naše hriechy svedčia proti nám. Áno, naše pre­vinenia sú našou súčasťou a svoje viny po­známe. 13 Vzbura a za­pieranie Hos­podina, od­klon od na­sledovania nášho Boha, násil­né a od­boj­né reči, výmys­ly a prejavy zo srd­ca pl­ného lži.

späť na Izaiáš, 59

Príbuzné preklady Roháček

12 Lebo je mnoho našich pre­stúpení pred tebou, a naše hriechy svedčia proti nám; lebo sme si vedomí svojich pre­stúpení, a čo do našich ne­právos­tí, známe ich.

Evanjelický

12 Lebo mnoho je našich prie­stup­kov pred Tebou a naše hriechy svedčia proti nám. Veď naše prie­stup­ky sú pri nás a svoje viny po­známe:

Ekumenický

12 Lebo mnoho našich pre­vinení je pred tebou a naše hriechy svedčia proti nám. Áno, naše pre­vinenia sú našou súčasťou a svoje viny po­známe.

Bible21

12 Mno­ho je před te­bou našich vin, svědčí pro­ti nám náš vlastní hřích;zůstávají nám naše provinění, uznáváme své zloči­ny:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček