EkumenickýIzaiáš56,11

Izaiáš 56:11

Sú to pažravé psy, ne­vedia sa na­sýtiť, sú to pas­tieri, ne­vedia chápať. Každý si robí po svojom, všet­ci bez výnim­ky idú za svojím zis­kom:


Verš v kontexte

10 Všet­ci strážcovia sú slepí, nechápu, všet­ci sú ne­mé psy, ne­vládzu brechať, blúz­nia, vy­lihujú, radi si zdriem­nu. 11 Sú to pažravé psy, ne­vedia sa na­sýtiť, sú to pas­tieri, ne­vedia chápať. Každý si robí po svojom, všet­ci bez výnim­ky idú za svojím zis­kom: 12 Poďte, hovoria si, prinesiem víno, opime sa z piva, zaj­tra bude ako dnes a mnoho sa ešte zvýši.

späť na Izaiáš, 56

Príbuzné preklady Roháček

11 a pažraví psi, k­torí sa ne­vedia na­sýtiť. A to pastieri, ktorí ne­vedia porozumieť! Všet­ci, koľko ich je, hľadia na svoju vlast­nú ces­tu, každý na svoj vlast­ný zisk od svoj­ho kon­ca.

Evanjelický

11 Sú to pažraví psi, ktorí ne­poz­najú sýtosť. A sú to pas­tieri, ktorí ne­vedia byť múd­ri. Všet­ci sa ob­racajú svojou ces­tou, každý bez výnim­ky za svojím zis­kom.

Ekumenický

11 Sú to pažravé psy, ne­vedia sa na­sýtiť, sú to pas­tieri, ne­vedia chápať. Každý si robí po svojom, všet­ci bez výnim­ky idú za svojím zis­kom:

Bible21

11 Jsou to tak nenažraní psi, že se ne­u­mějí nikdy nasytit. A to jsou pastýři! Nemají porozumění, každý se na svou ces­tu obrátil, všichni se za­jí­mají jen o svůj zisk.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček