RoháčekIzaiáš56,11

Izaiáš 56:11

a pažraví psi, k­torí sa ne­vedia na­sýtiť. A to pastieri, ktorí ne­vedia porozumieť! Všet­ci, koľko ich je, hľadia na svoju vlast­nú ces­tu, každý na svoj vlast­ný zisk od svoj­ho kon­ca.


Verš v kontexte

10 Jeho po­zorujúci strážni slepí, všet­ci, koľko ich je; ne­vedia ničoho; všet­ci sú ne­mými psami, k­torí nemôžu brechať, blúz­niv­ci, leh­niaci, ktorí milujú driemotu, 11 a pažraví psi, k­torí sa ne­vedia na­sýtiť. A to pastieri, ktorí ne­vedia porozumieť! Všet­ci, koľko ich je, hľadia na svoju vlast­nú ces­tu, každý na svoj vlast­ný zisk od svoj­ho kon­ca. 12 Poďte, hovoria, na­beriem vína, a opijeme sa opoj­ného nápoja, a bude zaj­trajší deň ako ten­to, ba ešte o mnoho väčší.

späť na Izaiáš, 56

Príbuzné preklady Roháček

11 a pažraví psi, k­torí sa ne­vedia na­sýtiť. A to pastieri, ktorí ne­vedia porozumieť! Všet­ci, koľko ich je, hľadia na svoju vlast­nú ces­tu, každý na svoj vlast­ný zisk od svoj­ho kon­ca.

Evanjelický

11 Sú to pažraví psi, ktorí ne­poz­najú sýtosť. A sú to pas­tieri, ktorí ne­vedia byť múd­ri. Všet­ci sa ob­racajú svojou ces­tou, každý bez výnim­ky za svojím zis­kom.

Ekumenický

11 Sú to pažravé psy, ne­vedia sa na­sýtiť, sú to pas­tieri, ne­vedia chápať. Každý si robí po svojom, všet­ci bez výnim­ky idú za svojím zis­kom:

Bible21

11 Jsou to tak nenažraní psi, že se ne­u­mějí nikdy nasytit. A to jsou pastýři! Nemají porozumění, každý se na svou ces­tu obrátil, všichni se za­jí­mají jen o svůj zisk.