EkumenickýIzaiáš56,10

Izaiáš 56:10

Všet­ci strážcovia sú slepí, nechápu, všet­ci sú ne­mé psy, ne­vládzu brechať, blúz­nia, vy­lihujú, radi si zdriem­nu.


Verš v kontexte

9 Všet­ky poľné a les­né zvieratá, poďte žrať! 10 Všet­ci strážcovia sú slepí, nechápu, všet­ci sú ne­mé psy, ne­vládzu brechať, blúz­nia, vy­lihujú, radi si zdriem­nu. 11 Sú to pažravé psy, ne­vedia sa na­sýtiť, sú to pas­tieri, ne­vedia chápať. Každý si robí po svojom, všet­ci bez výnim­ky idú za svojím zis­kom:

späť na Izaiáš, 56

Príbuzné preklady Roháček

10 Jeho po­zorujúci strážni slepí, všet­ci, koľko ich je; ne­vedia ničoho; všet­ci sú ne­mými psami, k­torí nemôžu brechať, blúz­niv­ci, leh­niaci, ktorí milujú driemotu,

Evanjelický

10 Všet­ci jeho strážcovia sú slepí, nič ne­vedia, všet­ci sú ne­mí psi, ne­vládzu štekať. Polihujúc snívajú, radi driemu.

Ekumenický

10 Všet­ci strážcovia sú slepí, nechápu, všet­ci sú ne­mé psy, ne­vládzu brechať, blúz­nia, vy­lihujú, radi si zdriem­nu.

Bible21

10 Strážní Iz­rae­le jsou samí slepci, nevědí vůbec nic; všichni jsou němí jako psi, co ani ště­kat neumí; polehávají se svý­mi sny, svůj spánek mi­lu­jí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček