EkumenickýIzaiáš51,9

Izaiáš 51:9

Zo­buď sa, zo­buď sa a ob­leč si moc, rameno Hos­podina! Zo­buď sa ako v dávnych dňoch, ako za starodáv­nych po­kolení! Nie si to ty, čo rozťal Rahaba a pre­bodol draka?


Verš v kontexte

8 lebo moľ ich zožerie ako odev a ako vlnu ich zožerie červ. Moja spravod­livosť však bude tr­vať naveky a moja spása z pokolenia na po­kolenie. 9 Zo­buď sa, zo­buď sa a ob­leč si moc, rameno Hos­podina! Zo­buď sa ako v dávnych dňoch, ako za starodáv­nych po­kolení! Nie si to ty, čo rozťal Rahaba a pre­bodol draka? 10 Nie si to ty, čo vy­sušil more, vody veľkej priepas­ti, a čo z morskej prie­hl­biny spravil ces­tu na pre­chod vy­kúpeným?

späť na Izaiáš, 51

Príbuzné preklady Roháček

9 Pre­buď sa, pre­buď, odej sa silou, rameno Hos­podinovo! Pre­buď sa jako za dáv­nych dní, za pokolení dáv­nych vekov! Či nie si to ty, ktoré si ro­zdr­tilo pyšný Egypt, smr­teľne ranilo draka?

Evanjelický

9 Pre­buď sa, pre­buď sa, ob­leč si silu, rameno Hos­podinovo, pre­buď sa ako za dní pradáv­nych, za starodáv­nych po­kolení! Či si ty nerozťalo Rahaba a ne­prebod­lo mor­ského draka?

Ekumenický

9 Zo­buď sa, zo­buď sa a ob­leč si moc, rameno Hos­podina! Zo­buď sa ako v dávnych dňoch, ako za starodáv­nych po­kolení! Nie si to ty, čo rozťal Rahaba a pre­bodol draka?

Bible21

9 Pro­buď se, pro­buď, paže Hospodinova, obleč se si­lou svou! Probuď se jako za dávných dnů, za časů, jež byly od věků! Nebyls to ty, kdo roz­drtil netvora, kdo teh­dy toho draka udo­lal?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček