Bible21Izaiáš51,9

Izaiáš 51:9

Pro­buď se, pro­buď, paže Hospodinova, obleč se si­lou svou! Probuď se jako za dávných dnů, za časů, jež byly od věků! Nebyls to ty, kdo roz­drtil netvora, kdo teh­dy toho draka udo­lal?


Verš v kontexte

8 Vž­dyť je moli seže­rou tak jako šaty, jako vlna bu­dou červy sežráni. Má sprave­dlnost ale trvá navěky, pro všech­ny ča­sy je mé spa­sení. 9 Pro­buď se, pro­buď, paže Hospodinova, obleč se si­lou svou! Probuď se jako za dávných dnů, za časů, jež byly od věků! Nebyls to ty, kdo roz­drtil netvora, kdo teh­dy toho draka udo­lal? 10 Ne­byls to ty, kdo moře vysušil, ty ohrom­né vodní propasti, a udělal ces­tu skrz mořské hlubiny, aby je vy­kou­pení moh­li pře­kročit?

späť na Izaiáš, 51

Príbuzné preklady Roháček

9 Pre­buď sa, pre­buď, odej sa silou, rameno Hos­podinovo! Pre­buď sa jako za dáv­nych dní, za pokolení dáv­nych vekov! Či nie si to ty, ktoré si ro­zdr­tilo pyšný Egypt, smr­teľne ranilo draka?

Evanjelický

9 Pre­buď sa, pre­buď sa, ob­leč si silu, rameno Hos­podinovo, pre­buď sa ako za dní pradáv­nych, za starodáv­nych po­kolení! Či si ty nerozťalo Rahaba a ne­prebod­lo mor­ského draka?

Ekumenický

9 Zo­buď sa, zo­buď sa a ob­leč si moc, rameno Hos­podina! Zo­buď sa ako v dávnych dňoch, ako za starodáv­nych po­kolení! Nie si to ty, čo rozťal Rahaba a pre­bodol draka?

Bible21

9 Pro­buď se, pro­buď, paže Hospodinova, obleč se si­lou svou! Probuď se jako za dávných dnů, za časů, jež byly od věků! Nebyls to ty, kdo roz­drtil netvora, kdo teh­dy toho draka udo­lal?

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček