EkumenickýIzaiáš51,8

Izaiáš 51:8

lebo moľ ich zožerie ako odev a ako vlnu ich zožerie červ. Moja spravod­livosť však bude tr­vať naveky a moja spása z pokolenia na po­kolenie.


Verš v kontexte

7 Počúvaj­te ma, vy čo po­znáte spravod­livosť, ľud, čo má v srdci moju náuku: Neboj­te sa ľud­skej po­tupy, ich hanenie nech vás ne­ubíja, 8 lebo moľ ich zožerie ako odev a ako vlnu ich zožerie červ. Moja spravod­livosť však bude tr­vať naveky a moja spása z pokolenia na po­kolenie. 9 Zo­buď sa, zo­buď sa a ob­leč si moc, rameno Hos­podina! Zo­buď sa ako v dávnych dňoch, ako za starodáv­nych po­kolení! Nie si to ty, čo rozťal Rahaba a pre­bodol draka?

späť na Izaiáš, 51

Príbuzné preklady Roháček

8 lebo ich zožerie moľ ako rúcho, a jako vlnu ich zožerie červ, ale moja spraved­livosť bude tr­vať na veky a moje spasenie na po­kolenie po­kolení.

Evanjelický

8 lebo moľ ich požerie ako šaty, červ ich strávi ako vl­nu. No moja spása po­tr­vá naveky a moja zá­chrana na dl­hé po­kolenia.

Ekumenický

8 lebo moľ ich zožerie ako odev a ako vlnu ich zožerie červ. Moja spravod­livosť však bude tr­vať naveky a moja spása z pokolenia na po­kolenie.

Bible21

8 Vž­dyť je moli seže­rou tak jako šaty, jako vlna bu­dou červy sežráni. Má sprave­dlnost ale trvá navěky, pro všech­ny ča­sy je mé spa­sení.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček