EkumenickýIzaiáš51,10

Izaiáš 51:10

Nie si to ty, čo vy­sušil more, vody veľkej priepas­ti, a čo z morskej prie­hl­biny spravil ces­tu na pre­chod vy­kúpeným?


Verš v kontexte

9 Zo­buď sa, zo­buď sa a ob­leč si moc, rameno Hos­podina! Zo­buď sa ako v dávnych dňoch, ako za starodáv­nych po­kolení! Nie si to ty, čo rozťal Rahaba a pre­bodol draka? 10 Nie si to ty, čo vy­sušil more, vody veľkej priepas­ti, a čo z morskej prie­hl­biny spravil ces­tu na pre­chod vy­kúpeným? 11 Vy­slobodení Hos­podinom sa vrátia a s jasotom prídu na Si­on. Na ich hlavách bude ustavičná radosť, jasanie a radosť ich bude na­sledovať, smútok a vzdychanie pre­stanú.

späť na Izaiáš, 51

Príbuzné preklady Roháček

10 Či nie si to ty, ktoré si vy­sušilo more, vody veľkej priepas­ti, ktoré si ob­rátilo hl­biny mora na ces­tu, aby prešli vy­kúpení?

Evanjelický

10 Či si ty ne­vysušilo more, vody veľkej pra­hl­biny, a ne­zmenilo hĺb­ku mora na ces­tu, aby prešli vy­kúpení?

Ekumenický

10 Nie si to ty, čo vy­sušil more, vody veľkej priepas­ti, a čo z morskej prie­hl­biny spravil ces­tu na pre­chod vy­kúpeným?

Bible21

10 Ne­byls to ty, kdo moře vysušil, ty ohrom­né vodní propasti, a udělal ces­tu skrz mořské hlubiny, aby je vy­kou­pení moh­li pře­kročit?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček