EkumenickýIzaiáš51,7

Izaiáš 51:7

Počúvaj­te ma, vy čo po­znáte spravod­livosť, ľud, čo má v srdci moju náuku: Neboj­te sa ľud­skej po­tupy, ich hanenie nech vás ne­ubíja,


Verš v kontexte

6 Po­z­dvih­nite oči k nebesiam a po­zrite dole na zem, lebo nebesá sa rozp­lynú ako dym a zem sa roz­pad­ne ako odev. Podob­ne po­mrú jej obyvatelia. Moja spása však bude tr­vať naveky a moja spravod­livosť nezanik­ne. 7 Počúvaj­te ma, vy čo po­znáte spravod­livosť, ľud, čo má v srdci moju náuku: Neboj­te sa ľud­skej po­tupy, ich hanenie nech vás ne­ubíja, 8 lebo moľ ich zožerie ako odev a ako vlnu ich zožerie červ. Moja spravod­livosť však bude tr­vať naveky a moja spása z pokolenia na po­kolenie.

späť na Izaiáš, 51

Príbuzné preklady Roháček

7 Počuj­te ma, vy, ktorí znáte spraved­livosť, ľude, v ktorého srd­ci je môj zákon! Neboj­te sa po­tupy smr­teľného človeka ani sa neľakaj­te ich urážek,

Evanjelický

7 Čuj­te ma, vy, ktorí po­znáte spásu, ľud, ktorý v srd­ci nosí moju náuku! Neboj­te sa po­tupy od ľudí, a ich hanobenia sa neľakaj­te,

Ekumenický

7 Počúvaj­te ma, vy čo po­znáte spravod­livosť, ľud, čo má v srdci moju náuku: Neboj­te sa ľud­skej po­tupy, ich hanenie nech vás ne­ubíja,

Bible21

7 Po­s­lou­chej­te mě, znal­ci spravedlnosti, lide, který má v srd­ci mé učení: Vůbec se ne­boj­te lid­ského pohrdání, z je­jich urážek neměj­te obavy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček