EkumenickýIzaiáš51,6

Izaiáš 51:6

Po­z­dvih­nite oči k nebesiam a po­zrite dole na zem, lebo nebesá sa rozp­lynú ako dym a zem sa roz­pad­ne ako odev. Podob­ne po­mrú jej obyvatelia. Moja spása však bude tr­vať naveky a moja spravod­livosť nezanik­ne.


Verš v kontexte

5 Blíz­ko je moja spravod­livosť, vy­chádza moja spása a moje rameno bude súdiť národy. Na mňa budú čakať os­trovy a dúfať budú v moje rameno. 6 Po­z­dvih­nite oči k nebesiam a po­zrite dole na zem, lebo nebesá sa rozp­lynú ako dym a zem sa roz­pad­ne ako odev. Podob­ne po­mrú jej obyvatelia. Moja spása však bude tr­vať naveky a moja spravod­livosť nezanik­ne. 7 Počúvaj­te ma, vy čo po­znáte spravod­livosť, ľud, čo má v srdci moju náuku: Neboj­te sa ľud­skej po­tupy, ich hanenie nech vás ne­ubíja,

späť na Izaiáš, 51

Príbuzné preklady Roháček

6 Po­z­dvih­nite svoje oči k nebesiam a hľaďte na zem dole! Lebo nebesia rozp­lynú sa jako dym, a zem zvetšeje ako rúcho, a jej obyvatelia tak podob­ne po­mrú; ale moje spasenie bude tr­vať na veky, a moja spraved­livosť nebude zlomená.

Evanjelický

6 Zdvih­nite oči k nebesiam a po­zrite sa dolu na zem, lebo nebesá sa rozp­lynú ako dym, zem sa roz­pad­ne ako šaty a jej obyvatelia po­mrú ako komáre, ale moja zá­chrana ostane naveky a moja spása sa ne­zruší.

Ekumenický

6 Po­z­dvih­nite oči k nebesiam a po­zrite dole na zem, lebo nebesá sa rozp­lynú ako dym a zem sa roz­pad­ne ako odev. Podob­ne po­mrú jej obyvatelia. Moja spása však bude tr­vať naveky a moja spravod­livosť nezanik­ne.

Bible21

6 Jen po­zvedně­te oči k nebi, podívejte se do­lů k zemi: Nebe se roz­plyne jako dým, země se jako ša­ty obnosí, její obyva­te­lé po­mřou jako komáři. Má spása ale trvá navěkya má sprave­dlnost nikdy ne­s­končí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček