Bible21Izaiáš51,7

Izaiáš 51:7

Po­s­lou­chej­te mě, znal­ci spravedlnosti, lide, který má v srd­ci mé učení: Vůbec se ne­boj­te lid­ského pohrdání, z je­jich urážek neměj­te obavy.


Verš v kontexte

6 Jen po­zvedně­te oči k nebi, podívejte se do­lů k zemi: Nebe se roz­plyne jako dým, země se jako ša­ty obnosí, její obyva­te­lé po­mřou jako komáři. Má spása ale trvá navěkya má sprave­dlnost nikdy ne­s­končí. 7 Po­s­lou­chej­te mě, znal­ci spravedlnosti, lide, který má v srd­ci mé učení: Vůbec se ne­boj­te lid­ského pohrdání, z je­jich urážek neměj­te obavy. 8 Vž­dyť je moli seže­rou tak jako šaty, jako vlna bu­dou červy sežráni. Má sprave­dlnost ale trvá navěky, pro všech­ny ča­sy je mé spa­sení.

späť na Izaiáš, 51

Príbuzné preklady Roháček

7 Počuj­te ma, vy, ktorí znáte spraved­livosť, ľude, v ktorého srd­ci je môj zákon! Neboj­te sa po­tupy smr­teľného človeka ani sa neľakaj­te ich urážek,

Evanjelický

7 Čuj­te ma, vy, ktorí po­znáte spásu, ľud, ktorý v srd­ci nosí moju náuku! Neboj­te sa po­tupy od ľudí, a ich hanobenia sa neľakaj­te,

Ekumenický

7 Počúvaj­te ma, vy čo po­znáte spravod­livosť, ľud, čo má v srdci moju náuku: Neboj­te sa ľud­skej po­tupy, ich hanenie nech vás ne­ubíja,

Bible21

7 Po­s­lou­chej­te mě, znal­ci spravedlnosti, lide, který má v srd­ci mé učení: Vůbec se ne­boj­te lid­ského pohrdání, z je­jich urážek neměj­te obavy.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček