EkumenickýIzaiáš51,23

Izaiáš 51:23

Vložím ho do ruky tvojich trýz­niteľov, ktorí ti hovorili: Sk­loň sa, aby sme prešli! Zo svoj­ho chrb­ta si spravil pod­lahu ako ulicu pre chod­cov.


Verš v kontexte

21 Pre­to počuj toto, ty po­korený a opojený, nie však vínom. 22 Tak­to hovorí tvoj Pán, Hos­podin, tvoj Boh, ktorý bráni svoj ľud: Hľa, beriem z tvojej ruky omam­ný po­hár a kalich svoj­ho hnevu. Už z neho nebudeš piť. 23 Vložím ho do ruky tvojich trýz­niteľov, ktorí ti hovorili: Sk­loň sa, aby sme prešli! Zo svoj­ho chrb­ta si spravil pod­lahu ako ulicu pre chod­cov.

späť na Izaiáš, 51

Príbuzné preklady Roháček

23 A dám ho do ruky tých, ktorí ťa trápili, ktorí hovorili tvojej duši: Zo­hni sa, aby sme prešli po tebe! A pod­kladala si svoj chr­bát ako zem a jako ulicu tým, ktorí pre­chádzajú.

Evanjelický

23 Podám ho do ruky tým, čo ťa trápili, a do ruky tým, čo ťa utláčali; ktorí ti hovorili: Zo­hni sa, aby sme moh­li prej­sť. A ty si pod­ložil chr­bát ako zem a ako ulicu pre tých, čo pre­chádzajú.

Ekumenický

23 Vložím ho do ruky tvojich trýz­niteľov, ktorí ti hovorili: Sk­loň sa, aby sme prešli! Zo svoj­ho chrb­ta si spravil pod­lahu ako ulicu pre chod­cov.

Bible21

23 Dám jej však do ruky tvých trapičů, kteří ti říkali: „Sehni se, ať přejdeme!“ a tys jim na­stavova­la hřbet jako zem, jako ulici pro chod­ce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček