EkumenickýIzaiáš51,21

Izaiáš 51:21

Pre­to počuj toto, ty po­korený a opojený, nie však vínom.


Verš v kontexte

20 Tvoji synovia bez­moc­ne ležia, na rohu každej ulice ako an­tilopy v sieti, pl­ní Hos­podinov­ho hnevu a kar­hania tvoj­ho Boha. 21 Pre­to počuj toto, ty po­korený a opojený, nie však vínom. 22 Tak­to hovorí tvoj Pán, Hos­podin, tvoj Boh, ktorý bráni svoj ľud: Hľa, beriem z tvojej ruky omam­ný po­hár a kalich svoj­ho hnevu. Už z neho nebudeš piť.

späť na Izaiáš, 51

Príbuzné preklady Roháček

21 Pre­to nože počuj toto, ty utrápená a opilá, ale nie od vína!

Evanjelický

21 Pre­to čuj toto, ty strápený a opojený, ale nie vínom:

Ekumenický

21 Pre­to počuj toto, ty po­korený a opojený, nie však vínom.

Bible21

21 Pro­to teď slyš, ty ztrápená, ty opi­lá, ne však od ví­na:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček